Facebook-prikbord van Miesten tasa-arvo ry

maanantai 12. marraskuuta 2012

Puheloinen vs. Sasi

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari Puheloinen on esittänyt, että varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen aseellisen palveluksen suorittaneet voisivat saada määräaikaisen alennuksen palkansaajien tuloverotuksessa, jotta heidän siirtymisensä palveluksesta siviilielämään helpottuisi. Kenraali Puheloinen on myös ehdottanut, että varusmiespalveluajalta voisi kertyä eläkettä[1]. Kansanedustaja Kimmo Sasi (kok.) kiirehti torjumaan kenraali Puheloisen esitykset heti tuoreeltaan. Kansanedustaja Sasin mielestä kenraali Puheloisen malli vaarantaisi veropohjan laajuuden ja verotason mataluuden[2].

Puolustusvoimain komentaja on esityksessään oikeilla jäljillä, vaikka hän ei selvästikään hahmota nykyiseen asevelvollisuusarmeijaan sisältyviä tasa-arvo-ongelmia täydessä laajuudessaan. Ongelmallista kenraali Puheloisen esityksessä on myös se, että siinä on unohdettu siviilipalveluksen suorittajat tyystin. Joka tapauksessa, kenraali Puheloisen esitys parantaisi toteutuessaan selvästi (varus)miesten asemaa, joten esitystä voi pitää varovaisena askeleena oikeaan suuntaan. On ilahduttavaa havaita, että puolustusvoimien huipulla on havahduttu huomaamaan varusmiesten tilanteeseen liittyvät ongelmat ja että erilaisia ratkaisumalleja on lähdetty ennakkoluulottomasti pohtimaan. Ikävää on se, ettei Suomen poliittisessa johdossa olla ilmeisesti yhtä valmiita edistämään miesten tasa-arvoisempaa kohtelua. Ilmaisesta pakkotyövoimasta luopuminen toki maksaa valtiolle, mutta tasa-arvoon pitäisi Suomessa löytyä varaa silloinkin kun sen toteuttaminen edellyttää aktiivisia toimia miesten aseman parantamiseksi.

Kenraali Puheloisen esitystä parempi ratkaisu olisi se, että Suomessa siirryttäisiin aidosti yleiseen asevelvollisuuteen (siis myös naisia, Jehovan todistajia ja ahvenanmaalaisia koskevaan). Aseellisen tai aseettoman palveluksen (jälkimmäistä palvelusmuotoa tulisi uudistaa siviilikriisinhallinnan suuntaan) suorittaville, ja reserviläisiksi sitoutuville, tulisi antaa vastineeksi palveluksestaan helpotusta tuloverotuksessa (tai vaihtoehtoisesti kiristettäisiin kaikkien muiden verotusta) sekä soveltuvissa määrin lisäpisteitä siviilissä jatkokoulutukseen pyrittäessä. Näin palveluksen suorittamisesta tulisi houkuttelevaa ja palkitsevaa, joten puolustusvoimat voisi käytännössä valita palvelukseen halukkaista parhaat päältä ja vapauttaa muut rauhan ajaksi suurempia veroja maksamaan. Keppiä ja porkkanaa luovasti käyttämällä meillä voisi olla uskottavammat, motivoituneemmat ja tehokkaammat puolustusvoimat turvanamme.

Toinen tasa-arvoa edistävä vaihtoehto olisi luonnollisesti se, että asevelvollisuusarmeijasta luovuttaisiin kokonaan ja korvattaisiin se puhtaaseen vapaaehtoisuuteen tai ammattilaisuuteen perustuvalla armeijalla.  Se, mikä malli lopulta arvioidaan Suomen maanpuolustuksen tarpeiden kannalta (kustannus)tehokkaimmaksi ja uskottavimmaksi on puolustuspoliittinen kysymys, mutta sukupuolten välisen tasa-arvon on toteuduttava joka tapauksessa. Nykyistä, lainsäädännöllistä sukupuolisyrjintää ei voi rationaalisin eikä moraalisesti kestävin argumentein puolustella. Se on yksinkertaisesti aikansa elänyt ja epäoikeudenmukainen malli.

____________________________________________________
[1] http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/54859-ehdotus-intin-kayneille-verohelpot...
[2]http://www.hs.fi/politiikka/Kimmo+Sasi+tyrm%C3%A4%C3%A4+ehdotuksen+varusmiesten+veronalennuksesta/a1305612627823

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti