Facebook-prikbord van Miesten tasa-arvo ry

torstai 4. lokakuuta 2012

Kuntien tasa-arvo on miehiäkin varten (Ilkka 21.9.2012)

Ilkan pääkirjoituksessa (19.9.) todetaan aivan oikein, että äänestäjien tahtoa on kunnioitettava, vaikka vaaleissa kunnanvaltuustoihin valittaisiin enemmän miehiä kuin naisia.

Jos ja kun miehiä ehdokkuus kiinnostaa enemmän kuin naisia, on sitäkin syytä kunnioittaa. Kuntalaisten kannalta valtuuston sukupuolijakaumaa huomattavasti olennaisempia tekijöitä ovat muun muassa valtuutettujen motivaatio, ahkeruus ja osaaminen. Nämä asiat, kuten hyvin tiedetään, eivät ole sukupuolesta kiinni.

Sukupuolikiintiöt ovat ironisesti vähentäneet naisten kiinnostusta lähteä ehdolle, sillä moni ehdokkuutta harkinnut nainen pelkää lautakuntatyön romahtavan niskaansa.

Tasa-arvoa pitäisi edistää ensisijaisesti toisilla, joustavammilla keinoilla. Esimerkiksi isien tasa-arvoinen kohtelu erotilanteissa parantaisi pidemmällä tähtäimellä aekä miesten, että naisten asemaa.

Viime vuosikymmeninä julkisessa tasa-arvokeskustelussa on kovasti painotettu sitä, että sukupuolten väliset erot olisivat minimaalisia.

Tätä taustaa vasten on mielenkiintoista havaita, kuinka usein saa lukea kaikenlaisten positiivisina pidettyjen asioiden kumpuavan juuri naiseudesta. Eli periaatteessa sukupuolella ei ole väliä. Jotenkin vain juuri se sukupuoli tekee naisista hieman parempia, mutta miehistä huonompia.

Miksi miehet eivät muka voisi päättäjinä yhtälailla nykyaikaistaa ja pehmentää kunnan julkikuvaa tai tehdä ylipäätään hyvää työtä?

Tasa-arvon nimissä olisi syytä kiinnittää huomiota myös miesten aliedustukseen kuntien ja koko julkisen sektorin työntekijöiden joukossa. Kunnallisessa päätöksenteossa viranhaltijoilla on usein paljon vaikutusvaltaa ja kuntien työntekijät vastaavat lähipalveluista, joten tasa-arvon edistämiseksi siihen joukkoon tarvittaisiin enemmän myös miesten osaamista ja näkemystä.

Juuso Erno

Miesten tasa-arvo ry:n puheenjohtaja Helsinki

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti