Facebook-prikbord van Miesten tasa-arvo ry

sunnuntai 13. marraskuuta 2011

Tasa-arvoiseen isyyslakiin (Karjalainen 13.11.2011)

Karjalaisen pääkirjoituksessa (Isällä ja lapsella oikeus tietää 5.11.) vaaditaan perustellusti lapsen ja miehen oikeuksien turvaamista meneillään olevassa isyyslakiuudistuksessa. Nykyinen lainsäädäntö korostaa aivan liiaksi äidin asemaa ja oikeuksia. 

Suomessa asuu tällä hetkellä jo 20 000 lasta, joiden isästä ei ole tietoa. Ei voi olla oikein, että yksi osapuoli, eli äiti, voi vastustuksellaan estää isyyden selvittämisen ja riistää näin lapselta isän ja isältä lapsen. Hyvä ja toimiva isäsuhde on lapsen kehityksen kannalta erittäin tärkeä tekijä, eikä oman suvun ja juurien tunteminen ole merkityksetöntä.

Vanhemmuuden tasa-arvoistamisen kannalta on puolestaan olennaista varmistaa, että miehellä (isällä) on perheessä myös oikeuksia, ei pelkästään velvollisuuksia. Tämä on viime kädessä myös naisten etu, sillä miesten oikeuksien vahvistaminen perhe-elämässä edistäisi naisten mahdollisuuksia yhdistää työ- ja perhe-elämä joustavammin toisiinsa. 

Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden nimissä on samalla huolehdittava siitä, että lapsen isäksi oletetulla miehellä, vaikkapa äidin aviomiehellä, on heti lapsen synnyttyä oltava halutessaan oikeus varmistua isyydestään DNA-testauksen avulla. Testauksen on oltava mahdollista, vaikka äiti sitä vastustaisikin. Ei äidillekään synnytyssairaalasta kotiuttamisen yhteydessä arvota jotain vierasta vauvaa mukaan elätettäväksi ja kasvatettavaksi, vaan kyllä äiti haluaa ja saa nimenomaan oman jälkeläisensä matkaansa.

Ei ole olemassa mitään syytä, miksi nykyaikaisia tutkimusmenetelmiä ei hyödynnettäisi miesten oikeuksien ja tasaarvon vahvistamiseksi. Kyse on myös siitä, että lapsella on oltava oikeus tietää totuus omasta isästään ja sukutaustastaan.

JUUSO ERNO

Miesten tasa-arvo ry:n puheenjohtaja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti