Facebook-prikbord van Miesten tasa-arvo ry

keskiviikko 2. kesäkuuta 2010

Tasa-arvoon on vielä pitkä matka, ministeri Wallin!

Tasa-arvoministeri Stefan Wallin toteaa aivan oikein, että sukupuolten välisen tasa-arvon tulisi näkyä myös erotilanteissa (HS 8.11.). Ilahduttavaa on havaita, että sosiaali- ja terveysministeriö on viimein huomioinut Miesten tasa-arvo ry:n vaatimuksen sosiaaliviranomaisille järjestettävästä tasa-arvokoulutuksesta.

Ministeri Wallin on oikeassa todetessaan, että Suomessa on harjoitettava sellaista tasa-arvopolitiikkaa, jossa niin naiset kuin miehetkin nähdään tärkeiksi, ja että molempien sukupuolten on koettava tasa-arvotyö mielekkääksi.

Valitettavasti hallitus on tasa-arvo-ohjelmassaan unohtanut miesnäkökulman. Sekä nais-, että miesnäkökulman havaitsevien sukupuolisilmälasien sijasta käytössä on vain naisasiamonokkeli. Ministeri Wallinin esiin nostamat samapalkkaisuus, työelämän
segregaatio ja väkivalta ovat todellisuudessa kysymyksiä, jotka koskevat molempia sukupuolia.

Samapalkkaisuus toteutuu jo tutkimusten mukaan varsin hyvin työtehtävien tasolla (naisen euro on laskutavasta riippuen 96 - 104 senttiä). Sitä on edistettävä tavalla, joka turvaa palkkauksen kannustavuuden, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvoisuuden.

Sukupuolten välisen ammatillisen segregaation vähentäminen edellyttää sitä, että poikien koulumenestyksen parantamiseen kiinnitetään enemmän huomiota ja että miesten osuutta korkeakouluopiskelijoista nostetaan. Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi on otettava huomioon myös miehiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta, sillä väkivalta on tutkitusti vuorovaikutus- ja perhetason ilmiö, joka siirtyy sukupolvelta toiselle.

Nykyisessä tasa-arvo-ohjelmassa miehiä ja heidän hyvinvointiaan ei pidetä samassa arvossa kuin naisia ja naisten hyvinvointia. Yhdenvertaisuus sukupuolesta riippumatta on uhanalainen jopa perusihmisoikeuksien osalta; oikeusministeri Tuija Brax (HS 31.10.) on asettunut puolustamaan poikavauvojen sukupuolielinten rituaalista silpomista.

Tasa-arvoministeri Wallin toteaa kyllä miesten kärsivän mm. asunnottomuudesta, syrjäytymisestä ja lyhyemmästä eliniästä, mutta mitä hallitus ja tasa-arvoviranomaiset aikovat konkreettisesti tehdä miesten aseman parantamiseksi.

Ikävä kyllä, ministeri Wallin ei vaikuta olevan tietoinen edes etävanhempien, joista suurin osa on isiä, erittäin heikosta asemasta. Isyyden vähäisempää arvostusta kuvaa hyvin se, että äitienpäivänä ansioituneet äidit ovat mitalisateessa, mutta isänpäivänä jaetaan vain Vuoden Isä - palkinto.

Ministeri Wallin kirjoittaa: "Pidän itse tasa-arvopoliittisesti tärkeänä, että kaikilla on aito mahdollisuus tehdä elämässään sukupuolen rajoittamatta itseään koskevia valintoja." Aiemmin ministeri Wallin on kuitenkin puolustanut vain miehiin kohdistuvaa asevelvollisuutta (HS 28.4.). Tämäkin esimerkki korostaa, että miesten tasa-arvointressit on selkeästi kirjattava ohjelmallisiin asiakirjoihin.

Juuso Erno

Miesten tasa-arvo ry:n puheenjohtaja

Helsingin Sanomat ei julkaissut tätä mielipidekirjoitusta, joka oli vastaus tasa-arvoministeri Stefan Wallinin Sunnuntaidebatti-kirjoitukseen (HS 8.11.2009):

"Sukupuolten tasa-arvon tulisi näkyä myös eroissa"

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti